The Cloud Provider

The Cloud Provider
  • Pražská 483, 397 01 Písek

Řešení multimediálních nároků destinační společnosti Píseckem

V roce 2016 začal vznikat velký fotoarchiv z proběhlých akcích a také první myšlenka toho, jak s fotografiemi dále pracovat, kde je ukládat, jak je jednoduše kategorizovat, vyhledávat, případně sdílet.

 Píseckem s.r.o. je destinační společnost, zaměřující se na podporu cestovního ruchu v turistické oblasti Písecko - Blatensko. Tato oblast skýtá velké množství zajímavostí, turistických cílů a památek. Hlavní úlohou destinační společnosti je zajistit marketingovou podporu zájmových oblastí a efektivně řídit cestovní ruch turistické oblasti.

Výzva

 Jednatel obchodní společnosti Píseckem s.r.o., jejímž majoritním vlastníkem je město Písek, Michal Jánský proto přišel s požadavkem na jednotný nástroj, který by přehledně sdružoval všechny uložené fotografie a v případě požadavku třetích stran by jednoduše vyhledal fotografii, která je požadována. Současně potřeboval uložit všechny dosud vzniklé propagační materiály a město Písek navíc přišlo s požadavkem na ukládání videí ze Zastupitelstva města. Tím to všechno neskončilo. Píseckem s.r.o. je organizace určená především pro lidi, a tak bylo potřeba tento fotoarchív otevřít i veřejnosti, aby mohli občané prohlížet, hodnotit, stahovat a sdílet dle libosti pořízené fotografie. Zdroje byly ale v různých formátech, v různých velikostech, od různých autorů.

Řešení

 Vzhledem k tomu, že naše společnost sídlí v Písku, obrátil se pan Jánský se svým požadavkem na nás. Náš tým přišel s řešením v podobě nástroje MEDIAUP, který splňoval téměř všechny požadavky a to, co v té chvíli ještě neuměl, náš tým doprogramoval. Společnost Píseckem s.r.o. tak získala nástroj, ve kterém má v tuto chvíli uloženo téměř 40 000 fotografií, které jsou přehledně opatřeny metadaty a štítky, díky kterým je požadovaná fotografie vyhledána okamžitě podle zadaných parametrů. Fotografie je v databázi nahrána vždy pouze jednou, přiřazena však může být do vícero kolekcí. Každá fotografie je při nahrání automaticky zkonvertovaná do přednastavených velikostí a formátů, což umožňuje její snadné použití na webech společnosti či sociálních sítích, v náhledovém formátu může být navíc opatřena vodoznakem, který ji chrání před zneužitím. Město má vyřešena i autorská práva jednotlivých fotografií.

 Pan Jánský požadoval vícero uživatelských rolí tak, aby do vnitřní databáze mohli přistupovat i další pracovníci města Písek, fotografové, novináři a marketingoví specialisté. Uživatelská struktura je tak vyřešena, nahrávat fotografie může každý, kdo k tomu má oprávnění, ale schvalovat a zveřejňovat může vždy pouze hlavní administrátorská role. Odpadla tedy i obava o možnou ztrátu, zneužití, či zveřejnění nevhodné fotografie. Veřejnost přistupuje k databázi přes webovou stránku a mobilní aplikaci, zaregistrovaný uživatel pak může stahovat fotografie až do tiskové kvality, samozřejmě v souladu s autorskými právy.

Výsledek

 „Díky MEDIAUP jsme dosáhli kompletní centralizace v jedné databázi, kterou máme plně v rukou. Přínosem je jednoduché prostředí pro publikaci a práci se soubory a možnost aktivně zapojit občany. Databáze slouží pro přípravu produktové nabídky a masivní podpory na sociálních sítích a prostřednictvím PPC kampaní. Pro naši práci je velmi důležitá i úroveň automatizace všech procesů, která nám šetří spoustu času při výběru vhodného mediálního obsahu pro naše publikace, webové stránky i pro naši práci na sociálních sítích“ říká Michal Jánský, jednatel Píseckem s.r.o.

 Město Písek zvolilo on-premise řešení, tzn. nasazení přímo na serverech města, ale samozřejmě je možné využít i nasazení formou služby. Řešení je pak provozováno v datovém centru v Písku a zákazníci přistupují k databázi odkudkoliv pouze přes webové rozhraní.

Copyright @2022 The Cloud Provider. Všechna práva vyhrazena